top of page

NORMES DE SEGURETAT

Article 1r:


La conducció dels Karts s'haurà d'efectuar correctament. Podrà donar-se per finalitzat el temps a què dóna dret el tiquet, perdent totalment el seu import sense dret a reclamació per alguna de les causes següents:

1. Per sortir de la pista.
2. Per envestir les barreres de protecció.
3. Per tancar o no cedir el pas.
4. Per empènyer algun dels altres vehicles en circulació.
5. Per no atendre els senyals dels empleats.
6. Per conducció perillosa.
7. Per romandre als boxes (zona perillosa) o per altres causes justificades que estimi el cap de pista.

 

Article 2.º:


Està totalment prohibit romandre a zona de Boxes.
Un cop adquirit el tiquet haurà d'esperar el torn corresponent després de la tanca protectora. Els infractors es faran responsables dels danys que puguin patir per aquest incompliment.
Només podran entrar o sortir de la zona de boxes, quan els empleats de la pista els ho indiquin, perdent l'import del tiquet en cas de fer-ho sense la deguda autorització.
Recordeu, per la vostra pròpia seguretat: NO ROMAGUI A LA ZONA DE BOXES!

 

 

Article 3.º:

Està prohibit fumar a la zona de Boxes i mentre es condueixen els Karts.

 

 

Article 4t:


És obligatori utilitzar casc protector. El casc serà proporcionat pel karting, abans d'iniciar l'activitat,  i que haurà d'anar perfectament cordat. Així mateix, s'emprarà vestimenta adequada a càrrec de l'usuari.

 

 

Article 5è:


Està prohibit llançar objectes des dels Karts en marxa com ara: calçat, ulleres, peces de vestir, casc, etc...

 

 

Article 6.º:


En cas d'avaria del kart, si aquest quedés immobilitzat en qualsevol punt del circuit, no en descendeixi ni travessi caminant la pista perquè és molt perillós. Aixequeu la mà i espereu ser atès per  nostre personal. 

 

 

Article 7è:


Karting Club Blanes SL, vetlla constantment perquè els Karts estiguin en les seves condicions d'ús òptimes. No obstant això, si vostè considera que el seu vehicle no marxa com vostè desitja, atureu-vos a Boxes una vegada transcorreguda la primera volta. No espereu al final del trajecte per efectuar la vostra reclamació, perquè ens serà impossible acceptar la reclamació ja que haurà consumit l'experiència.
El nostre desig és que vostè quedi plenament satisfet.

 

 

Article 8.º:


Aquesta empresa podrà anul·lar qualsevol tiquet (tornant-ne l'import abans de pujar als Karts) si ho creu necessari, per estat d'embriaguesa, per no tenir l'edat o l'estatura reglamentària i per qualsevol altra causa justa que s'estimi.

 

 

Article 9è:


L'empresa es reserva el dret de venda de tiquets fora de l'horari previst per les causes següents: causes meteorològiques, per deficiències als enllumenats o per forces majors. Aquests seran abonats o ajornats per a una altra data.

 

 

Article 10.º:


El preu del tiquet és per persona. Per aquest motiu, no és possible compartir l'experiència entre diversos usuaris.

 

 

Article 11.º:


La conducció dels Karts haurà de fer-se correctament, cedint el pas als qui vulguin avançar.
Els avançaments s'han de fer sempre que no es posi en perill la seguretat, per evitar accidents.

 

 

Article 12.º:


No poden pujar als Karts sense el casc homologat i degudament lligat. Les persones amb el cabell llarg hauran de portar-lo recollit i dins del casc.

 

 

Article 13.º:


Cap membre del cos pot sortir del kart.

 

 

Article 14.º:


No es pot pujar als Karts sense calçat o amb un calçat inapropiat com a xancletes.

 

 

Article 15.º:


No es pot pujar als Karts amb roba que quedi penjant com poden ser bufandes o mocadors, ni altres peces susceptibles d'ocasionar danys.

 

 

Article 16.º:


Karting Club Blanes SL no es fa responsable dels objectes que els usuaris puguin extraviar durant la conducció dels Karts. la instal·lació posa a la disposició dels usuaris unes taquilles per guardar-ne les pertinences.

Aquest reglament ha estat aprovat en la seva integritat per Karting Club Blanes SL
Pretenem seleccionar la nostra distingida clientela i vetllar en tot moment per la vostra seguretat. Per a qualsevol reclamació us preguem que us dirigiu al director del circuit que gustosament us atendrà.

bottom of page